Naša firma vznikla v roku 2005. Ale čo zavlažovací systém? Najstarší zavlažovací systém nájdeme v Peru a Bolívii. Roľníci v úrodnom polmesiaci a Amerike kopali kanály, ktorými privádzali vodu k plodinám. Pomocou nádrží a stavidiel sa mohla zúrodniť aj pôda ďaleko od riek. V Egypte a Cíne sa usmerňovali každoročné povodne tak, aby poskytovali závlahy.

Ako zavlažuje závlahový systém a čo ho zabezpečuje

Cena zavlažovacieho systému

Pred spracovaním projektu ide len ťažko odhadnúť cenu, napr. koľko stojí 100 metrov štvorcových. Cenu ovplyvňuje viacej faktorov, veľkosť a tvar pozemku a tiež požiadavky na závlahu, zdroj vody atď. Inštalácia kvalitného zavlažovacieho systému je spojená s nákladmi, ktoré sa však veľmi rýchlo vracajú prevádzkou, šetrením vody, času a zvýšením hodnoty vašej záhrady a celej nehnuteľnosti.

Obsluha závlahového systému

Obsluha závlahového systému je jednoduchá a bez akéhokoľvek zásahu. Systém je ovládaný riadiacou jednotkou, ktorú si užívateľ jednoducho naprogramuje, v ktorý deň (alebo denne), koľko krát za deň a v ktorú dobu a ako dlho chce polievať jednotlivé časti záhrady. Nastaví sa reálny čas a o ďalšiu obsluhu sa už netreba počas sezóny starať.

Riadiaca jednotka dá v nastavenom čase  signál elektromagnetickým ventilom, ktorý vpustí vodu do jednotlivých sekcií zavlažovacieho systému a nastane zavlažovanie cez výsuvné postrekovače. Po uplynutí nastavenej doby riadiaca jednotka prepne na ďalšiu vetvu  zavlažovacieho systému. Keď je systém napojený priamo na čerpadlo riadiaca jednotka nám najskôr zapne a potom riadi zavlažovací systém. Po prejdení celého cyklu zavlažovania nám opätovne vypne čerpadlo a ukončí zavlažovanie. Automatická závlaha funguje aj počas dlhšej neprítomnosti, napr. dovolenka.

Ako zavlažuje závlahový systém?
Výsuvné časti zavlažovačou sa vysunú pomocou hydraulickéhotlaku nad trávnik a po ukončení zavlažovania sa zavlažovače zasunú pomocou vratnej pružiny.
Zavlažovaný priestor je rozdelený do niekoľkých logických sekcií, v ktorých prebieha závlaha samostatne a rozdelenie do sekcií vyplynie z parametrov vodného zdroja a z potreby vody

Čo zabezpečuje chod zavlažovania?
O riadenie zavlažovania sa stará ovládacia jednotka, ktorá je káblovými rozvodmi prepojená s jednotlivými elektromagnetickými ventilmi, ktoré otvárajú alebo uzatvárajú príchod vody do jednotlivých sekcií.
Ovládacie jednotky sú obyčajne pripojené na transformátor 230 V / 24 Vac a pre prípad výpadku energiu ovládacie jednotky sú vybavené záložným zdrojom energie.

Zdroj vody

Pre zavlažovací systém je možné použiť rôzne zdroje vody a ich kombinácie:
- čerpanie vody zo studní vŕtaných a kopaných
- napojenie na vodovod
- čerpanie vody  z potoka, riek a jazier

Často pri nedostatku vody v studniach sa zavlažovací systém kombinuje s vodou z vodovodu. Vo všetkých prípadoch sa voda filtruje.

Čerpadlá a vodárne

Dodávame kvalitné čerpadlá a kompletné vodárne rôznych výkonov podľa skutočnej potreby.

Čerpadlá do:
- studní
- nádrží
- potokov
- rybníkov


Čo by sa malo zlepšiť na webe?

Prehľadnosť (2 | 5%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one